Uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen lämmityksessä

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen lämmityksessä

On olemassa lukuisia eri keinoja, jolla energiaa voidaan tuottaa itse taloon ja mikä parasta, sellaisella teknologialla, joka ei rasita luontoa. Oman energian tuottaminen, sen sijaan, että käytettäisiin sähköä tai kaasua, pienentää myös ekologista jalanjälkeä ja tämä asia ei ole koskaan ollut yhtä tärkeä kuin nykypäivänä. Se myös tarkoittaa, että ei olla niin alttiita markkinoiden muutoksille ja hintojen kasvulle. Kun energia tuotetaan itse, ei kysynnällä ole vaikutusta lämmityksestä aiheutuviin kuluihin.

Jos olet harkitsemassa energian tuottamista itse, on tärkeää huomioida pitkän tähtäimen päämäärät. Alkuun useimmat energiaa tuottavat järjestelmät vaativat enemmän rahaa kuin muut järjestelmät, mutta mitä pidempään niitä käytetään, sitä enemmän tullaan säästämään sähkölaskuissa ja muissa lämmitykseen liittyvissä kuluissa.

Joskus on myös mahdollisuus saada esimerkiksi verohelpotuksia, kun tällainen järjestelmä hankitaan.

Näihin kuuluu:

Tuulivoima – luonnonvarojen

Tämä teknologia hyödyntää ilmavirtoja liikuttamaan tuuliturbiinien lapoja. Niiden avulla voidaan tuottaa energiaa, joka sopii mainiosti sekä kodin, että yrityksen käyttöön. Tämän energianlähteen käyttäminen on yleistynyt huomattavasti 2000-luvulla, erityisesti Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Tanskaluonnonvarojen käyttäminen on edelleen tuulivoiman kärkimaa ja jopa 20 % maan energiantarpeesta tuotetaan tuulivoimalla.

Aurinkoenergia – luonnonvarojen

Aurinkoenergia on siitä kätevä, että sitä voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Auringon tuottamaan lämpö- ja valoenergiaa kerätään aurinkokennoihin, jotka puolestaan muuttavat tämän sähköksi ja lämmöksi. Tämä tapa on hyvin kustannustehokasta ja sitä käytetäänkin usein veden ja rakennuksen lämmittämiseen.

Vesivoima – luonnonvarojen

Vesivoima on myöskin yksi muoto aurinkoenergiaa. Tässä veden potentiaalienergiaa käytetään hyödyksi sähkön tuotannossa, patoamalla joki sopivaan kohtaan ja hyödyntämällä voimalaitoksen kohdalle rakennettavaa pudotusta.

Geoterminen energia ja maalämpö

Tämä energia syntyy maankuoren energiasta, kun radioaktiiviset aineet hajoavat ja sitä voidaan hyödyntää sekä lämmitykseen, että sähkön tuotantoon. Energiaa voidaan kerätä suoraan maan sisältä, jolloin se kuumentaa järjestelmässä kiertävää vettä, mikä hyödyntää lämpövoimakonetta tai lämpöpumppua.

Biopolttoaineet – luonnonvarojen

Nämä polttoaineet tuotetaan eloperäisestä materiaalista ja elävistä kasveista. Usein tämä on esimerkiksi puun, ruohon tai lannan polttamista ja tästä prosessista kerätään energiaa.

Biokaasu – luonnonvarojen

Biokaasua saadaan mätänevästä orgaanisesta materiaalista, joka käy hapettomassa tilassa. Tästä syntyy metaani ja hiilidioksidi kaasua, mitä voidaan hyödyntää energiantuotantoon.

Leave a Reply